Vastgoed Nederland

365beheer

Voor woningverhuurders betekent het regeerakkoord dat:

Terug

publicatie datum : Dinsdag 30 Oktober 2012 Om 20:10

Voor woningverhuurders betekent het regeerakkoord dat:


  • Het huidige puntenstelsel wordt afgeschaft.
  • De maximale huurprijs wordt vastgesteld op 4,5% van de WOZ-waarde
  • Alle huren mogen worden verhoogd met inflatie + 1,5% per jaar.
  • Bij huurders met een inkomen tussen € 33.000 en % 43.000 mag de huur worden verhoogd met inflatie + 2.5%
  • Bij huurders met een inkomen hoger dan €43.000 mag de huur worden verhoogd met inflatie + 6.5%.
  • Voor huurders met een inkomen boven € 43.000 wordt de maximale huurprijs op basis van het woning- waarderingssysteem tijdelijk buiten werking gesteld. Bij mutatie geldt vervolgens wel weer de maximale huurprijs (op basis van 4,5% van de WOZ-waarde).
  • De systematiek met een huurliberalisatiegrens blijft intact.
  • De huurtoeslag blijft intact
  • De extra huuropbrengsten van woningcorporaties wordt afgeroomd om de huurtoeslag betaalbaar te houden.
  • Volgens de tekst van het regeerakkoord blijven particuliere verhuurders van deze extra belasting gevrijwaard.

 

Wij houden u op de hoogte!

Bron: VastgoedBelang