Vastgoed Nederland

365beheer

Persbericht van VGM.NL

Terug

publicatie datum : Zondag 17 Maart 2013 Om 09:03

Persbericht van VGM.NL

VGM NL, dé brancheorganisatie voor vastgoed- en VvE-managers in Nederland zet grote stappen om de kwaliteit in de VvE branche te bevorderen.

 

VGM NL heeft vier initiatieven genomen om kwaliteit in de VvE branche te vergroten.

De VGM NL Gedragscode, de VGM NL VvE Algemene Voorwaarden & beheerovereenkomst,  de Geschillencommissie VvE Management en VGM NL Klokkenluidersregeling & Meldpunt bieden consumenten duidelijkheid & zekerheid en dus kwaliteit.

 

 1. Alle bij VGM NL aangesloten VvE managers hebben de VGM NL gedragscode ondertekend. Zij onderschrijven daarmee uitgangspunten op het gebied van integriteit, transparantie, vertrouwen, respect, moed en verantwoordelijkheid. 
 1. De VGM NL VvE Algemene Voorwaarden & beheerovereenkomst zijn, in samenwerking met Rijssenbeek advocaten en RST advocaten, gerealiseerd. Deze VGM NL VvE Algemene voorwaarden & beheerovereenkomst geven VvE Manager en VvE bestuur houvast om gezamenlijk tot een kwalitatief goede overeenkomst te komen.

De VGM NL VvE Algemene Voorwaarden & beheerovereenkomst zijn aangeboden aan Vereniging Eigen Huis, VvE Belang en Vastgoed Belang die de relevantie van deze documenten onderschrijven. Bij het doorontwikkelen van deze documenten zullen alle partijen nauw worden betrokken.

Op korte termijn zal verspreiding van beide documenten ook plaatsvinden via de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ), zodat ze beschikbaar zijn voor de hele markt . Hierdoor ontstaat  een kwalitatieve norm in de VvE-markt.. Deze herziene branchevoorwaarden vervangen de VvE Branchevoorwaarden van Consen uit 2005. Medio 2010 heeft VGM NL de activiteiten van Consen overgenomen. 

 1. De Geschillencommissie Bedrijf en Beroep (SGB, Den Haag) richt, in opdracht van VGM NL een Geschillencommissie VvE Management in. De VvE besturen hebben nu de keuze een geschil aan de Geschillencommissie VvE Management voor te leggen óf naar de rechter te gaan. De leden van VGM NL, aangesloten bij de Geschillencommissie, bieden de VvE-besturen hiermee, vanaf 1 april as., een zeer waardevol kwaliteitsinstrument.

Zowel Vereniging Eigen Huis als VvE Belang steunen de Geschillencommissie door arbiters aan te dragen voor benoeming in de Geschillencommissie. 

 1. VGM NL kent een Klokkenluidersregeling & Meldpunt. De Klokkenluidersregeling stelt de vertegenwoordigers van haar leden in staat een (vermeende) misstand op een vroeg tijdstip te melden bij het Meldpunt. 

VGM NL geeft hiermee, samen met de aangesloten VvE Managers, antwoord op een belangrijk deel van de uitdagingen die het Ministerie van BZK, via het rapport van Companen “Het functioneren van VvE’s”, (juni 2012) bij de sector heeft neergelegd. Het rapport spreekt over:

 • Versnippering binnen de branche verminderen
 • Verbeteren imago van de branche
  • Gedragscode
  • Branchevoorwaarden
  • Geschillencommissie
 • Certificering VvE Managers en VvE’s
 • Inschrijving KvK
 • Voorlichting / advies

__________________________________________________________________________

 Over VGM NL

Sinds de oprichting in januari 2009 hebben ruim 85 vastgoedmanagement-organisaties (met in totaal 2400 medewerkers) zich in VGM NL verenigd. Tot de leden van VGM NL behoren zowel grote (internationale) vastgoedmanagement-organisaties als middelgrote en kleine. Deze leden managen, in opdracht van eigenaren, zowel commercieel onroerend goed als woningen en VvE's. Alle leden voldoen aan belangrijke criteria op het gebied van deskundigheid, ervaring en professionaliteit en hebben de gedragscode van VGM NL ondertekend.