Vastgoed Nederland

365beheer

Locatie woning meegenomen in huurprijs

Terug

publicatie datum : Donderdag 20 December 2012 Om 08:12

Locatie woning meegenomen in huurprijs

WOZ-waarde van de woning wordt de basis voor bepaling maximale huur.

Eigenlijk is het te gek voor woorden: een sociale huurwoning van 65 vierkante meter in Amsterdam met dezelfde huurprijs als een woning van 65 vierkante meter in Tietjerksteradeel. Zo werkt het puntensysteem nu eenmaal: alleen de woning, en niet de locatie, is bepalend voor de hoogte van de huur. Met de nieuwe huurregels komt hier een eind aan want de locatie van een woning wordt weer meegewogen. Voor het bepalen van de maximale huur voor sociale huurwoningen is niet langer het puntensysteem de basis, maar 4,5 procent van de WOZ-waarde van de woning. 

Volgens Jasper de Groot van huursite Pararius betekent dit dat woningen met een WOZ-waarde hoger dan 177.242,67 euro verhuurd mogen worden vanaf 664,66 euro. “Dat is een goede zaak, want vooral in de schaarstegebieden is een groot gebrek aan vrije sector huurwoningen. Terwijl steeds meer particulieren daarnaar op zoek zijn. Dat zit zo: voorheen werd 7,9 procent van alle huurwoningen in Nederland aangemerkt als vrije sector huurwoning. Dit is slechts 3,3 procent van de totale woningmarkt inclusief koopwoningen. Sinds de invoering van het puntensysteem in 2011 is dit volgens onze schattingen gestegen naar 9 procent. Dit betekent dat in een straat met honderd huurwoningen er slechts negen woningen verhuurd mogen worden voor een prijs die de eigenaar zelf bepaalt. 

De 91 andere woningen zijn sociale huurwoningen. Hiervoor gelden een door de overheid vastgestelde lage huurprijs en vaak lange wachtlijsten omdat de huurders nagenoeg nooit doorschuiven naar een duurdere vrije sector huurwoning. Deze duurdere huurwoningen zijn namelijk schaars en daarom al snel veel duurder. Er ontbreekt een essentiële tussenlaag die voor een goede aansluiting zorgt tussen de sociale en de vrije sector. Er is het meest behoefte aan huurwoningen in het middeldure huursegment met huurprijzen tussen de 665 en 900 euro per maand.”       
                         
Wat dit betekent voor verhuurders verschilt per gebied. Voor Amsterdam, met een gemiddelde WOZ-waarde van rond de 250.000 euro, zijn de nieuwe huurregels volgens De Groot een geschenk uit de hemel: “Er is in Amsterdam een groot tekort aan huurwoningen tussen de 650 en 900 euro. De meeste woningen kunnen daar in de toekomst marktconform worden verhuurd. Daardoor komt er een betere verdeling van huurwoningen in meerdere prijscategorieën.”