Vastgoed Nederland

365beheer

Liberalisatiegrens verhoogd naar 681,02

Terug

publicatie datum : Maandag 7 Januari 2013 Om 08:01

Liberalisatiegrens verhoogd naar 681,02

Ieder jaar wordt de huurtoeslaggrens en liberalisatiegrens opnieuw berekend. Per 1 januari 2013 zijn nieuwe grenzen van kracht.

 

Wat betekent dit voor een huurder:

De huurtoeslaggrens is per 1 januari 2013 verhoogd van € 664,66 naar € 681,02. De inkomensgrens om in aanmerking te komen voor huurtoeslag is vanaf 1 januari 2013 € 21.025 per jaar. Is uw kale huurprijs lager dan de huurtoeslaggrens, en uw inkomen lager dan de inkomensgrens? Dan heeft u recht op huurtoeslag, mits uw vermogen lager is dan € 21.139. Als u boven (één van) beide grenzen zit, krijgt u geen huurtoeslag. 

Wat betekent dit voor een verhuurder:
De liberalisatiegrens is per 1 januari 2013 verhoogd van € 664,66 naar € 681,02. Is uw kale huurprijs (berekend op basis van het woningwaarderingsstelsel) bij aanvang van de verhuur hoger dan dit bedrag? Dan heeft u een geliberaliseerde huurwoning, waardoor u vrijer bent in het bepalen van de huurprijs. Uw huurder kan dan geen huurtoeslag aanvragen, want de liberalisatiegrens is gelijk aan de huurtoeslaggrens. Als uw woning onder de grens ligt, heeft u een gereguleerde huurwoning waarvoor een wettelijk bepaalde maximale huurprijs geldt.