Vastgoed Nederland

365beheer

Definitieve huurverhoging 2013

Terug

publicatie datum : Vrijdag 5 April 2013 Om 21:04

Definitieve huurverhoging 2013

De Eerste Kamer heeft na een hoofdelijke stemming met nipte meerderheid van slechts 1 stem, het wetsvoorstel aangenomen dat het mogelijk maakt huren voor hogere inkomens extra te verhogen. Daarmee komt een einde aan een periode waarin de huren uitsluitend met inflatie mochten worden verhoogd. Er wordt een begin gemaakt met het groeien naar huurprijzen die meer in overeenstemming zijn met de kwaliteit en de ligging van de woning.

 

Huurverhoging per 1 juli 2013

Concreet betekent het dat u de huren met ingang van 1 juli als volgt kunt verhogen:

Gezinsinkomen

        Huurverhoging per 1 juli 2013*

< € 33.614

4,0 %

€ 33.614 - € 43.000

4,5 %

> € 43.000

6,5 %

* deze percentages zijn inclusief inflatie

Corporaties kunnen de extra huurinkomsten gebruiken om de nieuwe verhuurdersheffing te betalen die het kabinet wil invoeren als bijdrage in de kosten van de huurtoeslag.

Met de extra huurverhogingen stijgen de huurprijzen voor het eerst sinds 2007 met meer dan de inflatie. Zo is in het woonakkoord afgesproken dat inkomens tot 33.614 euro met inbegrip van de inflatie maximaal 4 procent extra huur betalen. Voor de inkomens tussen 33.614 euro en 43.000 is dat 4,5 procent en voor de inkomens daarboven 6,5 procent.

De huurverhogingen gelden alleen voor de gereguleerde (sociale) huursector. Verhuurders die een inkomensafhankelijke huurverhoging willen aanzeggen, kunnen bij de Belastingdienst een inkomensverklaring aanvragen. De verklaring meldt alleen of het gezamenlijke huishoudinkomen al dan niet boven een van de inkomensgrenzen ligt. De verdiensten van inwonende kinderen met een bijbaantje tellen niet mee. De minister komt verder met nadere regels voor bepaalde groepen gehandicapten en chronisch zieken.

Uitgangspunt is het inkomen van 2 jaar geleden, maar als het huishoudinkomen na dit peilbaar zakt onder een van de inkomensgrenzen kan de huurder met succes bezwaar maken. Ook heeft een huurder recht op huurverlaging als na een doorgevoerde inkomensafhankelijke huurverhoging het inkomen weer tot onder een inkomensgrens is gezakt.