Vastgoed Nederland

365beheer

Bescherm uw huurwoning tegen sneeuw en vorst

Terug

publicatie datum : Zondag 8 December 2013 Om 14:12

Bescherm uw huurwoning tegen sneeuw en vorst

De winter is begonnen. Als huurder dient u uw woning als goed huisvader te bewonen en hieronder valt onderandere het beschermen van uw huurwoning tegen vorst en sneeuw!

Weet u hoeveel sneeuw uw tuinhuis of dakgoot kan dragen? Heeft u buitenkranen? Hoe steil is uw oprit, en vooral: hoe glad wordt die bij ijzel of sneeuwval? Hieronder leest u de aandachtspunten.

Wilt u advies? Neem dan gerust contact met ons op: 088-1235000

  • Maak vanaf de herfst dakgoten en daken vrijwaar gevallen bladeren de waterafvoer zouden kunnen hinderen. Doe dat opnieuw nadat de sneeuw gevallen is, zodat het smeltend sneeuwwater weg kan zonder binnen te dringen in het gebouw. 
  • Besteed bijzondere aandacht aan niet-verwarmde lokalen zoals bijgebouwen of tweede verblijven. De verzekeringspolissen dekken de schade die het gevolg is van water- en centrale verwarmingsinstallaties in niet-verwarmde lokalen ten gevolge van de vrieskou meestal niet. Ledig de installaties of zorg voor voldoende isolatie wanneer die leidingen in niet-verwarmde lokalen liggen of verwarm onbewoonde gebouwen voldoende tijdens periodes van vrieskou. 
  • Sluit de watertoevoer af naar buitenkranen en ledig de leidingtak. 
  • Het spreekt voor zich dat tijdens de dooiperiode een controle (buiten en binnen, onder andere onder kapconstructies en in zolders) noodzakelijk is na een periode van intense vrieskou om te vermijden dat de schade rampzalige dimensies aanneemt en pas dagen of weken later ontdekt worden. 
  • Thermische isolatie van daken is zeer doeltreffend. Dit heeft echter als gevolg dat daar waar sneeuw vroeger smolt door contact met weinig geïsoleerde daken, de sneeuw nu nog meer en langer blijft liggen. Waar mogelijk kan het nuttig zijn sneeuwophopingen te verwijderen, in het bijzonder daar waar ten gevolge van de wind zich pakken sneeuw ophopen tegen muren, vooral op een hoogte waar de loden slabben de waterdichtheid niet langer garanderen. Let vooral op zuid-west gerichte hoeken: die zijn het meest aan wind blootgesteld.  
  • De kans bestaat dat er zich stalactieten aan de dakgoten vormen: u kunt die maar beter stukslaan vóór ze op iets of iemand vallen. 
  • Parkeer geen voertuigen onder lichte structuren of onderaan daken waarvan massa's sneeuw kunnen vallen. 
  • In Scandinavië worden mensen die hun stoep niet vrijmaken beschouwd als getuigend van een gebrek aan burgerzin. Ook in België is dat het geval: heel wat gemeentelijke reglementen bepalen dat de stoep moet vrijgemaakt worden. Personen die de hoede hebben over een terrein dat een voorzichtige voetganger kan verrassen, kunnen aansprakelijk gesteld worden voor hun nalatigheid. 
  • Maak geen elektrische kabels vast aan dakgoten: wanneer die het begeven, kunnen de draden afgerukt worden en als gevolg daarvan voor een kortsluiting zorgen.