Vastgoed Nederland

365beheer

50 extra punten voor monumenten

Terug

publicatie datum : Maandag 3 December 2012 Om 09:12

50 extra punten voor monumenten

Huurwoningen in rijksmonumenten krijgen een extra waardering van vijftig punten. Hiermee wordt er voortaan rekening gehouden met de gewildheid en het extra onderhoud van deze woningen. Als gevolg van een hoger puntenaantal mogen verhuurders bij een nieuw contract een hogere huurprijs gaan vragen. Het is nog niet bekend wanneer de wetgeving in werking treedt.

Woonruimten die bestaan uit of deel uitmaken van een beschermd monument krijgen een extra waardering van vijftig punten, zo hebben de Eerste en Tweede Kamer onlangs besloten. De maximaal toegestane huurprijs van rijksmonumenten op basis van het woningwaarderingsstelsel gaat dus omhoog. Het gaat om circa 22.000 huurwoningen in Nederland.

Verhuurders mogen op basis van de extra punten hun huurprijs verhogen via de reguliere jaarlijkse huurverhoging of bij een nieuwe huurovereenkomst. Een zittende huurder kan als gevolg van deze extra waardering geen hogere huurprijs krijgen.

Waarom extra punten?
Zowel zelfstandige als onzelfstandige woonruimten in monumenten krijgen vijftig punten bovenop de puntentelling. Hoe hoger het aantal punten, des te hoger de maximaal toegestane huurprijs. Er zijn verschillende redenen die tot dit besluit hebben geleid:

  • De woonruimten in monumenten zijn vaak populair door de bouwwijze, uitstraling en de veelal centrale ligging in het oude stads- of dorpshart. De hogere waardering doet recht aan de gewildheid en kwaliteit van de woningen.
  • Het onderhoud en herstel van monumentale panden is duurder door de ouderdom en rijkdom aan originele details. Daarnaast kan de verhuurder beperkt zijn in de indeling van de woning. Verhuurders worden met extra punten gestimuleerd te blijven investeren, zodat ons cultureel erfgoed wordt behouden en zodat het rendabel blijft om monumenten te verhuren.
  • Woningen die energiezuinig zijn, krijgen extra punten op basis van het woningwaarderingsstelsel. Doordat monumenten relatief veel energie verbruiken, lopen ze deze punten mis. Hierdoor krijgt een monumentale huurwoning een lagere toegestane huurprijs. De extra punten voor monumenten compenseren dit, waardoor de verhuurder een reële huurprijs kan vragen.

Door de extra waardering van vijftig punten stijgt de maximale huurprijs van veel zelfstandige woningen boven de liberalisatiegrens (huurtoeslaggrens). Hierdoor kunnen deze woningen bij nieuwe verhuur geliberaliseerd worden.

Meer informatie leest u hier.