Vastgoed Nederland

Wijzigingen doorgeven gaat eenvoudig

Bij veranderingen in uw persoonlijke situatie, denk aan huwelijk, samenwonen, scheiden of overlijden, is het noodzakelijk dat uw huurovereenkomst wordt aangepast. Gaat u of uw medebewoner verhuizen of is er sprake van overlijden? Dan moet er heel wat geregeld worden. Schriftelijk kunt u de wijziging in de huurovereenkomst doorgeven aan 365Beheer. Naar aanleiding daarvan neemt 365Beheer contact met u op om de tussen- of eindinspectie met u af te stemmen. Onderstaand treft u de formulieren aan om de betreffende wijzigingen door te geven. 


Opzegging bij verhuizing

Gaat u verhuizen en wilt u de huurovereenkomst beëindigen, geef dit op tijd door met inachtneming van de opzegtermijn.

Formulier opzegging door verhuizing

 

Verzoek tot hoofdhuurderschap

Indien de hoofdhuurder en medehuurder samenwonen kan het voorkomen dat de hoofdhuurder de woning verlaat (eenzijdige opzegging) en de medehuurder in de woning wil blijven wonen. In dit geval kan de medehuurder een verzoek tot hoofdhuurderschap indienen. Er zal vervolgens worden beoordeeld of de medehuurder in aanmerking komt voor hoofdhuurderschap.

Formulier verzoek Hoofdhuurderschap

 

Verzoek tot medehuurderschap

Als u met iemand samenwoont en daar een gemeenschappelijke huishouding mee voert, kan deze persoon het verzoek tot medehuurderschap aanvragen. Er zal vervolgens worden beoordeeld of deze persoon in aanmerking komt voor medehuurderschap.

Formulier verzoek Medehuurderschap


Eenzijdige opzegging 

Indien één van de huurders achterblijft in de woning (hoofd- of medehuurder), dan dient u de huur eenzijdig op te zeggen. Eén van de huurders wordt dan uitgeschreven.

Formulier verzoek Eenzijdige opzegging

Opzegging door scheiding

Is er sprake van een echtscheiding of het verbreken van het geregistreerd partnerschap en één van de partners zal de woning verlaten, geef dit door aan 365Beheer. Als u er met elkaar uit komt, vult u onderstaand formulier in, ondertekent u dit beiden en voegt u een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie toe waaruit blijkt wie zich heeft laten uitschrijven. Als u er niet samen uitkomt, dan doet de rechter uitspraak. Stuur in dat geval een kopie van de uitspraak van de kantonrechter naar 365Beheer of een bewijs van beëindiging geregistreerd partnerschap en vult u onderstaand formulier in.

Formulier opzegging door scheiding


Opzegging door overlijden

In geval uw partner is overleden, is het noodzakelijk dat u 365Beheer hierover informeert. Indien de hoofdhuurder is overleden, wordt de medehuurder van rechtswege contractueel huurder. Indien de medehuurder overlijdt, wordt deze van rechtswege uit het contract geschreven. 

Formulier opzegging door overlijden